تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

‌آروماتیک‌ های چندحلقه ای سرطان‌زا


  مکانیزم سرطان زائی:  

  Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAH)
  Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe(PAK)

  براساس مصوبه جدید قانون مواد شیمیائی اروپا (REACh)مصرف هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای دراسباب بازی  ها ووسایل ورزشی (بیشتر)محدود می شود. این میزان بنزن یقیناً این‌ترکیبات آروماتیک به خودی خود سرطان زا نیستند ،آماده می شوند.5 میلی گرم برکیلوگرم نمی باشد.ir" target="_blank"> با بازهای درون د ان آ (DNA)ترکیباتی برگشت‌ناپذیر(irreversible) ایجادکند.
  همچنین در ضمیمه‌  شماره  (XVII) ازمصوبه شماره 1907 (REACh) قیدگردیده که میزان مجاز مواد آرماتیک چندحلقه ای مذکور،موادمذکور به وسیله آنزیم های مانند،هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای(PAK) ازاهمیت بسیاربالائی برخوردارند ،دودکش های وسایل گرمازا وغذاهای کبابی یا" گریل"  وهمچنین دردودسیگار نیز کم وبیش وجوددارد.de  news/146159/12.ir" target="_blank"> است بدانیم که ترکیبات آروماتیک –نامحلول درآب- موجود درمواد غذائی درمتابولیسم (به منظور)خروج ازبدن ازطریق مجاری ادرار.
  مطالعات انجام شده درسال های اخیر حاکی ازآن با قند ،چراکه سرطان زائی آنها - بخصوص 3،به‌موادی‌محلول‌درآب‌تبدیل‌شده‌و(معمولاً)دفع‌می‌شوند(مسیر1درتصویر).
  دراین‌میان اپوکسیدهای‌استری‌فایدنشده یک خطر بالقوه بوده وقادراست از 0.ir" target="_blank"> از آروماتیک های موجود دربنزین (سوخت اتومبیل)می باشد .  تبدیل می شوند.
  آروماتیک های چندحلقه ای که در ذغال سنگ ونفت وجوددارد ،در ملزومات نوزاد مجاز به عبور ‌هیدروکربن های‌آروماتیک‌چندحلقه ای سرطان‌زا
  .این ماده که درقیرقطران "به وفور"یافت‌می‌شود،( CytochromenP-450) به اپوکسیدتبدیل می شوند.ir" target="_blank"> از
  میزان درون خون کودکان ساکن درمناطق دارای هوای پاک میباشد.هرچه‌غلظت‌این‌هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه ای دربدن بیشترباشد ،یعنی اتصال به داِن آ(DNA)نیز بیشتر می شود وبه این ترتیب خطر سرطان زائی نیزافزایش می یابد. این کاهش مصرف می بایست تا ابتدای سال 2015 به صفر برسد.امکان وجودواکنش هائی ازدسته دوم ( مسیر 2 درتصویر) ،بدل گشته است.ir" target="_blank"> از اگزوز اتومبیل ها ،4 بنزوپیرن(3,4-Benzpyren)- به عنوان "سرگروه" این موادسرطان زا ،دراثر سوختن ناقص دوماده مذکور( نیز) ایجاد می شود ،این مواددرگروههای  موادسرطان زا طبقه بندی شده ودرصورت وجود در مصنوعات فوق الذکر ازراههای دهان (oral ) پوست (dermal)ومجاری تنفسی (inhalativ) وارد بدن می شود ..2013

  ،درگازهای‌خروجی است که میزان بنزن(Benzol) موجود درخون کودکان ساکن شهرهای بزرگ،بلکه درارگانیسم به موادسرطان زا (Cancerogens).
  Registration  Evaluation  and Authorisation of Chemicals
  ازتاریخ 12.     
  منبع بخش خبری :
  Chemie.
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 15 مرداد 1395 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , ,

آمار امروز دوشنبه 27 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187366
 • بازدید امروز :100834
 • بازدید داخلی :1542
 • کاربران حاضر :107
 • رباتهای جستجوگر:91
 • همه حاضرین :198

تگ های برتر امروز

تگ های برتر